21červenec2018

Aktuálně

Zápis ze schůze MO ČSSD Most 1

Dne 07.06. 2017 od 18.00 hod. v salonku restaurace U Švejka v Mostě, Čsl. Armády 1603 se konala členská schůze MO ČSSD Most 1. Z pozvaných 62 členů místní organizace bylo přítomno 32 členů a tímto byla členská schůze MO ČSSD Most 1 usnašeníschopná. Byl schválen program schůze, pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise, zapisovatelka a ověřovatelé zápisu. Předseda místní organizace Karel Novotný přítomné nejdříve přivítal a poté je informoval, že byl založen mediální tým a cyklisticko-sportovní spolek. Dále byli členové místní organizace informováni o zastoupení našich členů v různých orgánech (představenstva, dozorčí rady, komise, výbory atd.), kteří se vzájemně informují o výstupech z těchto jednání. Na OVV ČSSD proběhlo schválení kandidátky do PS ČR. V diskusi zaznělo následující:


- probíhá výběrové řízení na vedoucího sekce v Lidovém domě ČSSD
- informace o Akčním plánu Restruktualizace postižených krajů - Restatrt
- o návrhu spotřebitelského Kodexu, kde budou práva a povinnosti všech zainteresovaných stran při poskytování úvěrů, půjček atd.
- rekonstrukce Bloku 60 v ul. Táboritů, kde vznikne „Alzheimer domov“
- v Bloku 35 dojde k rekonstrukci bytů, které jejich majitel Mostecká bytová bude pronajímat
- v letošním roce oslaví Městská policie Most 25 let od svého vzniku
- je velký zájem ze strany sportovních klubů o prostory ve sportovní hale Most
Schůzi ukončil její předseda Karel Novotný, všem poděkoval za účast a popřál hezké prožití dovolených.

Zprávy

Zprávy
Cíle ČSSD MO1 Most
pondělí 13. červen 2016 14:01

Cíle ČSSD MO1 Most

Jedním z cílů ČSSD MO 1 v Mostě je podpora místních sportovních klubů. Zejména těch, které se věnují všem dětem, které mají zájem o sport, nejen tedy těm talentovaným.
Jedním z takových klubů je Mostecký fotbalo...

Read more

Iva Lorencová
tajemník OVV ČSSD Most
Antonína Dvořáka 2165
(býv. budova Rekultivací) Most
 
mobil: 724 340 185
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úřední hodiny pro veřejnost
  středa: 10.00 - 17.00 hod.