21červenec2018

Volební program

Volební program MO ČSSD Litvínov

Bezpečnost: Nulová tolerance = pevná ruka a úcta k pravidlům

Vrátíme do praxe projekt „Nulová tolerance“ a nebudeme o tom jen vést plané řeči.  Zlepšíme práci městské policie. Budeme důsledně požadovat uplatňování obecně závazných vyhlášek města, které zlepší veřejný pořádek v Litvínově. Všichni musí dodržovat pravidla, ať už se týkají nočního klidu nebo řádného placení jízdného v MHD. Sankce za jejich porušení budeme důsledně vymáhat. Rozhodně se nesmíříme s heslem „ze sociálních dávek nelze sankce vybírat“. Budeme důsledně stát za strážníky, kteří plní své povinnosti při ochraně zákona a pořádku.
Zákony platí pro všechny a každý je musí respektovat!

Práce: Pracovní místa = těm, kdo pracovat chtějí

Podpoříme místní podnikatele při vytváření nových pracovních míst. Najdeme nové investory do průmyslových zón Litvínovska. Budeme tlačit na velké zaměstnavatele regionu, aby dávaly městu více pracovních příležitostí. Umožníme vznik dalších pracovních míst ve službách pro město díky grantům z Úřadu práce. Využijeme programy Evropského sociálního fondu a pomůžeme těm dlouhodobě nezaměstnaným, kteří mohou periodicky pracovat.
Kdo chce doopravdy pracovat, musí mít příležitost!

Sociální věci: Důstojný život = pomoc seniorům a mladým rodinám

Nastavíme nová měřítka pro kvalitní práci terénních sociálních pracovníků a budeme výsledky jejich práce důsledně kontrolovat. Zároveň rozšíříme tyto sociální služby také pro seniory. Prosadíme vybudování denního stacionáře pro občany, kteří to potřebují. Zkusíme všechny cesty, jak pomoci s bydlením mladým litvínovským rodinám.

Sociální problematika a sociální služby jsou věcí města!     

Investice do škol a mladé generace

Budeme investovat do předškolních zařízení a základních škol v majetku města. Podpoříme děti z Litvínova na veřejných středních a vysokých školách. Bez kvalitního vzdělání mladé generace nebude mít Litvínov lepší budoucnost. Podpoříme neziskové organizace, které pomáhají vychovávat mladou generaci ve sportovních klubech a zájmových sdruženích. Přispějeme významným sportovní a kulturním událostem.

Mladá generace je budoucností Litvínova!

Čisté a hezké veřejné prostory

Veřejné prostory musí sloužit všem slušným občanům města a ne jen problematickým osobám. Zajistíme v nich klid a pořádek a investicemi do technických služeb také jejich čistotu a pěkný vzhled.

Veřejné prostory jsou společným bohatstvím i vizitkou města!

Kvalitní veřejné služby a doprava

Veřejná doprava i služby, které město nabízí, musí odpovídat 21.století. Zároveň zajistíme, aby je nikdo svévolně nezneužíval. Pokud budeme ve volbách úspěšní, naši zastupitelé budou prosazovat takovou dohodu s dopravním podnikem, aby senioři s trvalým pobytem v Litvínově získali významnou slevu na jízdné.

Litvínov musí nabídnout kvalitní a moderní služby!

Veřejné zakázky:

Veřejné zakázky budeme důsledně zadávat dle zákona o veřejných zakázkách. Prosadíme, aby zakázky malého rozsahu prováděli místní živnostníci a firmy. Budeme požadovat po velkých firmách na území města, aby dávaly více šancí místním dodavatelům.

Průhledné veřejné zakázky přinesou Litvínovu víc peněz!

Iva Lorencová
tajemník OVV ČSSD Most
Antonína Dvořáka 2165
(býv. budova Rekultivací) Most
 
mobil: 724 340 185
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

úřední hodiny pro veřejnost
  středa: 10.00 - 17.00 hod.